Flytting

HOVEDTANKEN


Vårt mål er å realisere flyttingen av arbeiderboligen tilbake til Raufoss, slik at bygningen kan leve videre, til

glede for alle, og fortsette å formidle 150 års historie. Litt av et prosjekt, hæ? Men vi er fast bestemt på å få det til.


Det vil kreve:

Vær litt gal
mens du strever,
for alle dør,
men ikke alle lever!

- Per Kvalvik

Frakt og teknisk info om bygningen.

FRAKT: En ser for seg at takkonstruksjonen og svalen blir nedmontert og fraktet hver for seg. Laftekassen fraktes hel med yttermålene 666 cm (bredde)x 1440 cm (lengde) x 554 cm (høyde).


I 2018 ble bygget målt opp befart av tømrere, murer og maler. Konklusjonen er at huset er i forbausende god stand.


Huset er en to etasje svalgangsbygning med saltak.
Flatemålene inklusive svalen er 855cm x 1440cm. Uten svalen er målene 666 cm x 1440 cm. Høydemål til raft er 554 cm og mønehøyden er 814 cm.


Utvendig er den totale veggflaten 310 kvm inklusive rekkverket i svalen. Bygget er kledd med perlestaffpanel.


Gulvene i svalen er på totalt 54 kvm. (Samme areal for himlingen)

Gesimsene er 25 kvm. Det er totalt 25 løpemeter med vindski.


Det er to trapper i forbindelse med svalgangen. Trappene har rekkverk.


Huset har 19 vinduer, 6 ytterdører og 6 innerdører.
I første etasje er det to leiligheter og i andre er det tre leiligheter. Mye av det opprinnelige inventaret er fortsatt på plass i de enkelte leilighetene.
Det samlede gulvareal for de 5 leilighetene er på 162 kvm. (Samme areal for himlingen). Veggene dekkes av 373 kvm med panel, for det meste perlestaff.
Loftetasjen er ett stort rom. To sperrebukker bærer sveitserrøstet.


Taktekkingen er av enkelt krummet tegelstein.
Noe av taket er skadet og dermed er det også lekkasjeskader enkelte steder inne i bygget.

Tomt på Raufoss Gård?

Parken mellom Nysethvegen legesenter og Raufoss gård passer godt som tomt for Bolin. Her vurderer kommunen også ny sentrumsbarnehage.


Vi ser for oss tre stolte historiske bygninger på Raufoss gård. Her er flere kulturarenaer samlet på et lite område. Bolin bidrar til utviklingen av Raufoss sentrum.


Vi er i god dialog med kommunen om muligheten for en slik løsning.

raufoss-gaard-tun
boin-sor
bolin-vest-1
tidligere-tomt

Det nye museet i bygning 5 vil ligge en liten spasertur nord langs elva. Kommer du fra skolebrua ser du kirka og minneparken til venstre og innkjørselen til Industriparken, med den gamle direktørboligen, Haugen, til høyre. I dag er dette fagforeningskontoret til Fellesforbundet Raufoss Jern og Metall.


Rett foran deg står tunet fra gamle Raufoss gård. Hovedbygningen er allerede en etablert kulturarena med galleri og konserter. Det gamle hovedkontoret til fabrikken huser nå Raufoss kirkekontor. Kulturhuset troner rett bak med kulturskole og ungdomsklubb som nærmeste nabo.

Leder

Stian Olafsen | Tlf: 414 08 473 | Epost: stian.olafsen (a) vestre-toten.kommune.no


Nestleder

Bjørn Sig. Svingen (fung. kasserer/medlemsansv.) | Tlf: 466 32 427 | Epost: bss (a) fellesforbundet.org


Styremedlemmer

Lene Myhrvold (sekretær, og SoMe-ansv.) | Tlf: 469 58 682 | Epost: lenmyh (a) gmail.com

Kjell Borglund | Tlf: 959 38 559 | Epost: borglund (a) online.no

Aksel Napstad | Tlf: 908 21 800 | Epost: akselnapstad (a) gmail.com

Stian Pettersbakken | Tlf: 911 46 004 | Epost: stian.pettersbakken (a) vestre-toten.kommune.no

Vegard Østlien | Tlf: 908 35 547 | Epost: mostlien (a) hotmail.com


Tilknyttede ressurspersoner

Elisabeth Lund, | Tlf: 611 53 401 | Epost: elisabeth.lund (a) vestre-toten.kommune.no
Erland Paulsrud | Tlf.: 913 14 054 | Epost: aerlandp (a) gmail.com
Tron Strand | Tlf: 917 35 656 |Epost: tro-st (a) online.no

STYRET

Arbeidsgrupper

Styret har valgt å organisere arbeidet gjennom forskjellige arbeidsgrupper, der de kan tilknytte seg eksterne ressurser. Arbeidsgruppene er fleksible og jobber uavhengig hverandre, men rapporterer til styret i Bolins Venner.

FINANSIERING

Skaffe midler for finansiering av prosjektet, og vurdere finansiering av framtidig drift.


Vegard Østlien, Erland Paulsrud, Tron Strand.

BYGGTEKNISK

Riving, transport, gjenreising, restaurering og kostnadskalkyler.


Kjell Borglund, Stian Pettersbakken

KOMMUNIKASJON

Budskapet må komme ut, og mange har vist stor interesse for Bolin og prosjektet med flytting og bevaring av historien.

Lene Myhrvold, Bjørn Sig. Svingen

DRIFT

Forslag til hva Bolin skal kunne brukes til etter at den er ferdig restaurert.


Aksel Napstad, Bjørn Sig. Svingen

STEDSVALG

Stedsvalg som vil utrede lokalisering og eiendomsrettigheter.


Aksel Napstad, Bjørn Sig. Svingen

ØVRIG INFORMASJON

Stian Olafsen er styrets leder, og Bolins Venners ansikt utad.

En av styrets medlemmer fungerer enn så lenge som regnskapsfører. (Bjørn Sig. Svingen, fungerende)

Toten Sparebank er vår bankforbindelse.

Revisor vil bli valgt på det første ordinære årsmøtet.


Framdriften av prosjektet er avhengig av flere faktorer:

Prosjektet bør være tilnærmet fullfinansiert  før selve flyttingen starter, og finansieringen er avhengig av søknadsfrister, behandlingstid og oppslutning. Vi 


Vi er også avhengig av at prosessen med regulering og infrastruktur går som planlagt.


Vi jobber ut fra følgende tidsskjema:

  • Vestre Toten kommune behandler vår søknad av 1.2.2021 i løpet av sommeren/høsten.
  • Søknadsprosessene gjennomføres i løpet av 2021 og 2022
  • Tomtevalget bestemmes og innpasses i en godkjent reguleringsplan i løpet av 2021.
  • Infrastruktur tilrettelegges inklusive en grunnmur som boligen skal plasseres på i 2022/2023.
  • Nedmontering, transport og gjenreisning gjennomføres 2022/2023.
  • Restaureringen pågår utover vinteren og 2023/2024.
  • Boligen står ferdig restaurert og klar til bruk 2024.

Finansiering

Sjølve flyttinga vil koste ca. 1-1,5 MNOK. Totalbudsjett for prosjektet, inkludert utgifter etter flytting (infrastruktur, fundamentering, restaurering, mv.) er på ca. 6 MNOK.

Kontingentinngang

Vi er en venneforening med medlemskap og kontingentinntekter.

Organisasjoner, lag og foreninger kan også betale kontingent/foreta bevilgninger.

Støtte fra næringsliv

Vi søker støtte fra lokalt næringsliv, legater, stiftelser og lignende.

Offentlige støtteordninger

Det jobbes med å søke offentlige støtteordninger om bidrag til dette viktige arbeidet med å bevare bygg og historie.